Nowa Veolia

Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Obecna na 5 kontynentach, tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodnej i odpadowej. Rozwiązania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Rozwijając trzy uzupełniające się działalności, Veolia zapewnia dostęp do zasobów, chroni je oraz odnawia.

Grupa Veolia tworzy, rozwija i wdraża innowacyjne  rozwiązania, mające na celu zwiększenie dostępności do zasobów naturalnych, ich ochronę oraz odnowę, zwiększając tym samym ich skuteczność środowiskową, ekonomiczną i społeczną. W ten sposób Veolia przyczynia się do odnawiania zasobów świata.

 

25,911 mld € obrotu

3 sektory działalności: 

Energia, Woda, Odpady

171,495 pracowników na całym świecie

 

Energy

46 mln MWh wytworzonej energii

2 389 obsługiwanych obiektów przemysłowych

42 053 zarządzanych źródeł ciepła

615 obsługiwanych sieci ciepłowniczych i chłodniczych

 

Water

95 mln osób zaopatrywanych  w wodę pitną

2 667 zarządzanych oczyszczalni ścieków

3 603 zarządzanych ujęć wody 

63 mln osób objetych usługą odprowadzania ścieków

 

Waste management

49 mln ton zagospodarowanych odpadów

560 505 klientów przemysłowych

655 zarządzanych instalacji przetwarzania odpadów

43 mln osób, którym zapewniony jest odbiór odpadów na zlecenie władz lokalnych