Veolia Centrum Usług Wspólnych

Veolia Centrum Usług Wspólnych jest spółką oferującą wsparcie dla grupy Veolia w Polsce. Prowadzi obsługę spółek z Grupy w obszarach : finanse, księgowość, fakturowanie, IT, kadry i płace, szkolenia, zakupy, komunikacja oraz kontrola wewnętrzna.
 

Dane rejestrowe: 
Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
ul.Energetyczna 3, 61-016 Poznań
NIP 701-00-29-635
REGON: 140603129
KRS: 0000261026
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2.505.000 zł wpłacony w całości. 
 

Kontakt:
Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań
tel. +48 61 829 92 10
[email protected]

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Nawojski
e-mail: [email protected]
 

Biuro w Łodzi:
ul. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź
tel. +48 42 230 16 00, fax +48 42 230 16 01
[email protected]

Biuro w Warszawie:
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa