Veolia Centrum Usług Wspólnych

Veolia Centrum Usług Wspólnych jest spółką oferującą wsparcie dla grupy Veolia w Polsce.  Prowadzi obsługę spółek z Grupy w obszarach: finanse, księgowość, fakturowanie, IT, kadry i płace, podatki, szkolenia oraz komunikacja. 

Dane rejestrowe: 
Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
ul.Energetyczna 3, 61-016 Poznań
NIP 701-00-29-635
REGON: 140603129
KRS: 0000261026
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2.505.000 zł wpłacony w całości. 
 

Kontakt:

Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań
tel. +48  22 658 5640
[email protected]

Biuro w Łodzi:
ul. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź
tel. +48  22 658 5641
[email protected]

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Nawojski
e-mail: [email protected]