Nowy Przemysł Expo

26-28 września, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Nowy Przemysł Expo, to wydarzenie, które wychodzi naprzeciw najbardziej dynamicznym trendom w przemyśle. Innowacyjne połączenie: cyklu praktycznych spotkań, debat, dyskusji i prezentacji.
Agenda oparta o takie zagadnienia: Przemysł 4.0, internet rzeczy i zarządzanie wiedzą, automatyzacja i robotyzacja, efektywna energia i recykling, digitalizacja i elektromobilność - nowy to ukłon w stronę najbardziej dynamicznych trendów w przemyśle.
26 wrzesnia odbedą sie również warsztaty organizowane przez Veolię Industry Polska, gdzie eksperci z zakresu produkcji i dystrybucji mediów przemysłowych przedstawią uczestnikom innowacyjne rozwiązania i podpowiedzą jak ograniczyć koszty oraz zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko zapewniając nieprzerwane dostawy mediów do procesów produkcyjnych.

Zapraszany na wydarzenia z udziałem ekspertów Veolii

26 wrzesnia 2018 • 12:00-13:30 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Polityka energetyczna państwa

 • Długi horyzont, strategiczne decyzje. Wyzwania przyszłości a kształt polityki energetycznej państwa
 • Jak zmienia się polski miks energii? Główne trendy. Decydujące czynniki
  Rola systemów wsparcia, wpływ regulacji UE

Udział weźmie : Frederic Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupa Veolia w Polsce

26 września 2018 • 16:15-17:30 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe
 Kogeneracja – nowe inwestycje w ciepłownictwie

 • Perspektywy rozwoju kogeneracji. Zapowiadane zmiany (od 2019 r.) w systemie wsparcia
 • Czy czeka nas boomu inwestycyjny w kogeneracji?
 • Jakie paliwa dla kogeneracji – węgiel, RDF (paliwo z odpadów), biomasa
 • ​Źródła duże czy mniejsze? Rozwój kogeneracji w małych i średnich miastach

​Udział weźmie: Małgorzata Mika-Bryska, dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych Veolia Energia Polska

26 września 2018 r. • 14.15-16.00 ŚCIEŻKA PRZEMYSŁ 4.0 • sala konferencyjna 23
Efektywność energetyczna w zakładzie przemysłowym

 • Przemysł efektywny energetycznie – dokonania i potencjał dalszych zmian
 • Jak skutecznie inwestować w racjonalne zarządzanie energią?
 • Technologie wspierające działania proefektywnościowe
 • Usługi w formule ESCO, czyli biznesowe podejście do poprawy efektywności energetycznej

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Zbigniew Gieleciak, prezes zarządu, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach
Sławomir Jankowski, dyrektor ds. rozwoju, Veolia Energia Łódź SA, członek rady nadzorczej, Veolia Industry Polska Sp. z o.o..
Jerzy Kozicz, prezes zarządu, CMC Poland Sp. z o. o.
Bronisław Pytel, główny energetyk, Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Tadeusz Skoczkowski, kierownik, Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
Andrzej Wojcieszak*, członek zarządu, Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o.
Tomasz Zyska, prezes zarządu, Zamet Budowa Maszyn SA
Moderator: Dariusz Ciepiela, dziennikarz, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł, WNP.PL

26 września 2018 • 16:15-17:30 WARSZTATY
Efektywne zarządzanie produkcją i dystrybucją mediów w zakładzie przemysłowym.
Nasi eksperci będą rozmawiać z uczestnikami o kompleksowym podejściu do zarządzania następującymi mediami:
- ciepło
- chłód
- energia elektryczyna
- gospodarka wodno-ściekowa.
Zwrócona zostanie szczególna uwaga na optymalizację kosztów produkcji powyższych mediów, na efektywne zarządzanie ich dystrybucją przy zachowaniu wymaganych parametrów.