Zielona energia dla Łodzi

Produkcja ciepła i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
energy

Polska

Veolia działając zgodnie z polityką klimatyczną państwa dba o wdrażanie nowych technologii ograniczających wpływ na środowisko naturalne.Istotą projektu było wprowadzenie paliw odnawialnych do procesu produkcji energii w kogeneracji tj. zastąpienie biomasą części paliwa konwencjonalnego, jakim jest węgiel kamienny.To przekłada się na zmniejszenie emisji CO2, tlenków siarki, azotu oraz pyłu. Ważnym elementem projektu jest również zarządzanie procesem produkcji energii z biomasy i kompleksową gospodarką biomasową.  
 


Sławomir Burmann
Członek Zarządu, dyr. ds. produkcji i zarządzania majątkiem
 

Inwestycja w EC-4 polega na konwersji kotła weglowego na kocioł spalający biomasę wraz z całym systemem gospodarki biomasowej. Jest jedną z największych tego typu instalacji w Polsce. Veolia w swoim postępowaniu stosuje zasady zrównoważonego rozwoju. Równocześnie polityka energetyczna całej Unii Europejskiej jest ukierunkowana na wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł. Projekt w Łodzi wynikał właśnie z tych celów.  Dzięki niemu ograniczono emisję CO2 oraz pyłów.

  
KORZYŚCI DLA KLIENTA:

  • obniżenie emisji CO2 o 14%, SOo 17%, tlenków azotu o 7%, pyłów o 12%
  • zmniejszenie produkcji odpadów paleniskowych o 8%

ROZWIĄZANIE:
Projekt w elektrociepłowni EC4 w Łodzi polegał na konwersji kotła węglowego na kocioł ze złożem fluidalnym BFB. Dzięki temu w procesie kogeneracji wytwarzane są zielone ciepło i energia elektryczna przy wysokiej efektywności wykorzystania paliw odnawialnych.  Częścią projektu było wdrożenie kompletnej gospodarki biomasowej, tj. linii rozładunku, magazynowania i podawania biomasy w postaci zrębków, peletów i słomy  Projekt daje rzeczywisty wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych i ograniczenie zużycia węgla kamiennego. 

Kontakt: [email protected]

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Roczne zużycie biomasy 274 000 Mg/rok
uniknięta emisja CO2 265 000 Mg/rok

Zielone ciepło 1 500 TJ/rok (13% produkcji)

Zielona energia elektryczna 202 000MWh/rok (14% produkcji)