Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Od 2002 roku Veolia jako inwestor strategiczny zarządza działalnością wodociągową i kanalizacyjną w Tarnowskich Górach i Miasteczku Śląskim.

Współpraca z Veolią pozwoliła na szybką poprawę działania systemu wod-kan.,  jakości dostaw wody, podniesienie poziomu obsługi Klienta z zastosowaniem elektronicznych technik takich jak: zdalne odczyty wodomierzy i e-bok.
W ciągu 15 lat przeprowadzono modernizację oczyszczalni ścieków, wiele modernizacji sieci wodociągowej oraz zbudowano stację uzdatniania wody Koehler. Jest to wynik współpracy Veolii z gminami, które są beneficjentami funduszy europejskich. Veolia wspiera je swoją wiedzą techniczną i eksploatuje nowo wybudowane obiekty.
 


Arkadiusz Czech
Burmistrz m.Tarnowskie Góry

Współpraca samorządu miejskiego Tarnowskich Gór i spółek z grupy Veolia ma już wieloletnią historię. Wszystkie strony mają z tego korzyści, zyskują jednak przede wszystkim mieszkańcy i środowisko naturalne. Wiedza i doświadczenie pracowników Veolii umożliwia efektywne zarządzanie sieciami, dzięki czemu mieszkańcy praktycznie zapomnieli o przerwach w dostawach wody, a nieliczne awarie usuwane są bez zbędnej zwłoki.

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

  • nowoczesna obsługa Klienta, w tym e-bok
  • poprawa jakości wody 
  • zmniejszenie ilości awarii         
  • obniżenie strat wody
  • ​efektywne wykorzystanie posiadanych zasobówROZWIĄZANIE:

  • rozbudowa sieci pod kątem rozwoju infrastruktury miejskiej i wykorzystania własnych ujęć wody  
  • stały monitoring sieci wod-kan.,  jak i obiektów ujęć wody i oczyszczalni ścieków        
  • zarządzanie wodami opadowymi

    Kontakt: [email protected]

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

66,5 tys. obsługiwanej ludności

4 ujęcia wody
1 stacja uzdatniania wody
45 przepompowni
4 oczyszczalnie ścieków 

402,5 km eksploatowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami
338 km eksploatowanej sieci kanalizacyjnej