Usługi wodno-kanalizacyjne dla mieszkańców gminy Woźniki

water

Polska

Gmina Woźniki -  Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w branży kanalizacyjnej

PWiK z Grupy Veolia realizuje już drugą długoterminową umowę, obejmującą kompleksową usługę zaopatrzenia w wodę wraz z obsługą techniczną systemu wodociągowego. Na podstawie umowy z Gminą, zajmuje się  także systemem  odprowadzania ścieków, zagospodarowaniem osadów z oczyszczalni ścieków oraz prowadzi rozliczenia odbiorców.  PWiK współpracuje z Gminą w zakresie inwestycji oraz kontroli włączeń do sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej. Ponadto Spółka podejmuje szereg inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnej, takich jak np. działania z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży.

Gmina Woźniki współpracuje z PWiK od 2005 roku. Zajmuje się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz obsługą systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, dokładając wszelkich starań aby poprawiać komfort ciągłości dostaw wody o wysokiej jakości. O zadowoleniu z jakości usług świadczy  fakt, iż Gmina zdecydowała się już po raz drugi podpisać kontrakt długoterminowy. Nie bez znaczenia jest również to, iż praktycznie nie ma reklamacji mieszkańców, co do jakości obsług świadczonych przez pracowników PWiK.  Wdrożono nowoczesne metody komunikacji z klientem jak eBOK, system sms-info, co usprawnia przekaz informacji i kontakt ze Spółką. Zadbano także o racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym naszego/gminnego ujęcia wody. PWiK angażuje się także w edukacyjne programy ekologiczne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy kulturalne miasta.
Michał Aloszko
Burmistrz Gminy Woźniki

ZAKRES USŁUG

 • Prowadzenie baz danych klientów i odczytów
 • Profesjonalna obsługa klienta z wykorzystaniem e-bok oraz systemu « sms-info »
 • Zdalny monitoring pracy ujęć wody i stacji uzdatniania
 • Bieżąca kontrola jakości wody prowadzona przez własne  akredytowane laboratorium
 • Szybkie wykrywanie awarii, nocny monitoring pracy sieci

 
KORZYŚCI DLA KLIENTA

 • Gwarancja jakości wody i ciągłości dostaw
 • Poprawa efektywności systemu wodociągowego poprzez:
  • zmniejszenie strat wody z 60% na 20%
  • zmniejszenie energochłonności produkcji wody z  1,25 kWh/m3 na 0,85 kWh/m3
  • skrócenie przerw w dostawach wody z 24 godz. do 2-4 godz.
  • zmniejszenie ilości awarii                      
 • Wybudowanie sieci pozwalającej na lepsze wykorzystanie własnych ujęć wody
 • Terminowa legalizacja wszystkich wodomierzy
 • Sukcesywna wymiana armatury
 • Nowoczesna  obsługa i komunikacja z Klientem:
  • utworzenie punktu Biura Obsługi Klienta
  • stworzenie Internetowego Biura Obsługi Klienta (sprawy mogą być załatwiane 24h/24h oraz 7/7)
  • wdrożenie systemu sms-info (wysyłanie komunikatów o przerwach w dostawie wody)
  • całodobowa służba dyspozytorska, pogotowie wod -kan

KLUCZOWE LICZBY

 • 9,6 tys. – obsługiwanych mieszkańców
 • 2,7  tys. – zawartych umów
 • 2 – średnia ilość reklamacji Klientów w BOK /rok
 • 151 km - eksploatowanej sieci wodociągowej  
 • 1,8 m3/km sieci/dobę-  wskaźnik straty wody
 • 3+1 – ilość obsługiwanych stacji uzdatniania wody i ujęć wody

 

Kontakt: [email protected]

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

9,6 tys. obsługiwanych mieszkańców

2,7 tys. zawartych umów  

151 km eksploatowanej sieci wodociągowej                  

4 obsługiwane ujęcia wody, w tym 3 stacje uzdatniania wody