Produkcja i sprzedaż chłodu w OSM Włoszczowa

Poprawa efektywności energetycznej i dalszy rozwój zakładu dzięki rozwiązaniom dostosowanym do potrzeb nowoczesnej firmy z branży mleczarskiej.

Przejęcie w outsourcing produkcji chłodu w zakładzie, w tym:

  • inwestycja w instalację oraz dostosowanie zapotrzebowania na chłód do potrzeb produkcyjnych
  • operowanie instalacjami do produkcji chłodu

Długość trwania kontraktu: 10 lat

 

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

  • Poprawa efektywności energetycznej
  • Możliwość rozwoju zakładu dzięki dostosowaniu zapotrzebowania na chłód do potrzeb produkcyjnych 
  • Skupienie się na podstawowej działalności dzięki przekazaniu instalacji wyspecjalizowanemu i zaufanemu partnerowi 
     

ROZWIĄZANIE: 

Veolia przejęła produkcję chłodu, który jest produkowany w dwóch typach chilerów: amoniakalnym i freonowym. Rozwiązanie, które zaproponowała Veolia polegało na rozdzieleniu tych dwóch instalacji od siebie i połączeniu ich na wypadek awarii pośrednim wymiennikiem dzięki czemu uzyskano większą sprawność urządzeń. W trybie pracy normalnej każda z instalacji zasila inne urządzenia i pracuje na innych temperaturach. Veolia ponosi koszty produkcji chłodu a klient jest rozliczany za zużycie w MWh.
 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]