Produkcja i dystrybucja ciepła w Miasteczku Śląskim

Synergia działania między Veolią, Hutą Cynku i Gminą Miasteczko Śląskie

Produkcja ciepła odbywa się poprzez spalanie gazu odpadowego z procesu produkcji cynku w hucie. Następnie ciepło jest dystrybuowane przy wykorzystaniu niskoparametrowej sieci cieplnej poprzez układy pompowe do budynków. Veolia zarządza siecią ciepłowniczą i jest odpowiedzialna za dystrybucję ciepła na terenie całego miasta. Cała współpraca przebiega sprawnie dzięki trójstronnej współpracy pomiędzy Veolią, Hutą Cynku i Gminą Miasteczko Śląskie. Krzysztof Nowak

Burmistrz Gminy Miasteczko Śląskie

Dostawy ciepła realizowane przez Veolię prowadzone są z zachowaniem najwyższej staranności z gwarancją bezpieczeństwa i ciągłości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa.

 

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

  • Wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła
  • 9% obniżka ceny ciepła dla mieszkańców
  • Wzrost sprawności działania sieci dzięki modernizacji instalacji i zastosowanym systemom zarządzania VeoliiROZWIĄZANIE:

  • Likwidacja nieefektywnej przepompowni i zabudowa układów pompowych w budynkach
  • Rozwój sieci na terenie miasta poprzez podłączenia nowych klientów
  • Wykorzystanie gazu odpadowego z procesu technologicznego    Kontakt: [email protected]
W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Spalanie 6,4 mln m3 gazu odpadowego z procesu produkcji cynku

Dostawa ponad 70 tys. GJ ciepła rocznie dla huty i mieszkańców Miasteczka Śląskiego