Odzysk ciepła ze ścieków do systemu ciepłowniczego

Efektywne zagospodarowanie ciepła odpadowego

Innowacyjna produkcja zielonego ciepła dla Bolechowa i Murowanej Gośliny

Współpraca Veolii i Aquanetu to przykład synergii  pomiędzy operatorem wody i operatorem ciepłowniczym, z korzyścią dla środowiska i lokalnej społeczności,  w tym klientów – odbiorców przemysłowych  w Bolechowie i komunalnych w Murowanej Goślinie.  Odzyskując ciepło ze ścieków, poprzez pompę ciepła, zwiększamy ponad 2,5 raza ilość uzyskiwanej energii cieplnej w stosunku do zużytej energii elektrycznej.  Zyskujemy zatem dodatkowe źródło OZE w systemie ciepłowniczym, oparte na lokalnych zasobach. 

 

| Wyzwanie

Odzysk ciepła odpadowego z oczyszczalni ścieków Aquanet w Szlachęcinie:

 • dostawa ciepła z odnawialnego źródła energii
 • ograniczenie produkcji ciepła z węgla 
 • wykorzystanie lokalnych zasobów – ścieki jako
  źródło taniego ciepła

| Rozwiązania

Veolia zaprojektowała system odzysku ciepła z procesu oczyszczania ścieków, wsparty instalacją wysokosprawnej kogeneracji. Ciepło pozyskiwane jest z dwóch źródeł jednocześnie: 

 • pompy ciepła, z dolnym źródłem w ściekach, zasilana energią z wysokosprawnej kogeneracji
 • układu kogeneracyjnego na terenie oczyszczalni ścieków –  nadwyżka energii przekazywana jest do krajowego systemu elektroenergetycznego

 

| Korzyści 

 • Zielone ciepło – produkcja ciepła z lokalnych zasobów OZE
 • Efektywność energetyczna – wykorzystanie ciepła odpadowego
 • Poprawa jakości powietrza – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 74%
 • Dekarbonizacja – pierwszy znaczący krok do dekarbonizacji dostaw ciepła
  • redukcja emisji CO2 – 2 tys. ton rocznie
  • oszczędność zasobów węgla – 3,4 tys. ton  rocznie

Kontakt: [email protected]

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

3 400 ton - roczna oszczędność zasobów węgla

2 000 ton 
roczna redukcja emisji CO2 

 

62 % 
energii odnawialnej produkowanej w systemie