Modernizacja oczyszczalni i produkcja energii w kogeneracji z biogazu

Rozwiązanie przyjazne dla środowiska

Mlekovita to jeden z największych producentów mleczarskich w Europie. Zakład produkuje ok. 5000 m3 wysokostężonych ścieków.                            
Veolia Water Technologies zaprojektowała i przeprowadziła modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków mleczarskich i komunalnych. Dzięki tej inwestycji było możliwe przejęcie zwiększonych ładunków zanieczyszczonych. Podczas eksploatacji zmodernizowana oczyszczalnia osiąga wszelkie parametry ścieków oczyszczonych w zakresie znacznie przewyższającym wymagane przepisami.
 


Podczas fermentacji beztlenowej ścieków powstaje biogaz, wykorzystywany jako paliwo w agregatach kogeneracyjnych. W procesie kogeneracji produkowana jest energia cieplna i elektryczna, które zapewniają znaczną redukcję nakładów energetycznych. Ciepło odpadowe z procesu jest wykorzystywane na potrzeby własne oczyszczalni (podgrzanie osadu, ogrzewanie budynków). Wyprodukowana energia elektryczna, będąca podstawą do uzyskania zielonych certyfikatów, jest sprzedawana jako energia odnawialna do sieci. 

Rozwiązanie zaproponowane przez Veolia Water Technologies spełniło wszystkie cele stawiane inwestycji, a w szczególności pozwoliło osiągnąć dodatni bilans energetyczny oczyszczalni i docelowo zyski z produkcji biogazu i kogeneracji. Dzięki modernizacji SM Mlekovita jako pierwsza w branży mleczarskiej w Polsce posiada oczyszczalnię, która uzyskuje największą ilość "zielonej energii".

Dariusz Sapiński
Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA
 

KORZYŚCI DLA KLIENTA:
 

  • Uzyskanie efektu ekologicznego w postaci ścieków wysoko oczyszczonych
  • Obniżenie kosztów eksploatacji  dzięki zastosowaniu prostego, przebiegającego w znacznym stopniu samoczynnie procesowi oczyszczania, produkcji biogazu i odzyskowi energii  
  • Obniżenie kosztów produkcji dzięki obniżeniu kosztów eksploatacji pomimo wzrostu produkcji i przyjęciu zwiększonych ładunków zanieczyszczeń
  • Dodatkowe przychody z zielonych certyfikatów.

ROZWIĄZANIA:

Rozwiązanie Veolii  dotyczące oczyszczania ścieków obejmowało zastosowanie technologii flotacji ciśnieniowej oraz procesu fermentacji beztlenowej, opartej o reaktor beztlenowy Biobulk®, gdzie fermentacji podlega osad poflotacyjny, osad nadmierny tlenowy oraz serwatka. Realizacja inwestycji była prowadzona przy jednoczesnej normalnej pracy oczyszczalni. Dodatkowo z powstającego w procesie produkcji biogazu spalanego w procesie kogeneracji pozyskano ciepło i energię elektryczną.   

Kontakt: [email protected]

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Przepustowość:7550m3/d
Ładunek CHZT: 32,63 t O2/d       

Rozkład substancji organicznych: 99,8%

Średnia produkcja energii w procesie kogeneracji:  580 MWh na miesiąc