Kompleksowa oferta energetyczna (modernizacja kotłowni, sprzedaż ciepła i obsługa techniczna)

Modernizacja kotłowni OSM Włoszczowa

Veolia Industry Polska (VIP) zaproponowała wymianę kotłów i instalacji technologicznej. Dzięki temu zostanie obniżona emisja pyłów OSM Włoszczowa  - z poziomu 400 mg/m3 na poziom poniżej 100 mg/m3.
Nowe kotły wraz z zastosowaną do nich automatyką istotnie wpłyną  optymalizację produkcji i dystrybucji pary oraz obniżenie zużycia paliwa stałego (węgla kamiennego).  
 


Zakres usług świadczonych przez VIP:

 • sprzedaż energii cieplnej w postaci pary technologicznej
 • inwestycja w modernizację istniejącej kotłowni węglowej
 • obsługa techniczna obiektu
   

Artur Sakwa
Wiceprezes Zarządu

 

Zdecydowaliśmy się zlecić usługi energetyczne firmie Veolia Industry Polska - ekspertowi w tej dziedzinie, aby przede wszystkim skupić się na naszej podstawowej działalności i jeszcze lepiej spełniać oczekiwania naszych Klientów. 

 


KORZYŚCI DLA KLIENTA:
 

 • zapewnienie bezpieczeństwa i gwarancja stałych dostaw pary technologicznej
 • zmniejszenie kosztów produkcji
 • poprawa efektywności instalacji
 • redukcja emisji gazów wprowadzanych do środowiska
 • uniknięcie ewentualnych kar z tytułu przekroczenia emisji
 • poprawa wizerunku firmy     
       

ROZWIĄZANIA:

Outsourcing usług energetycznych poprzez:

 • wymianę kotłów i instalacji energetycznej
 • budowę instalacji odpylania
 • finansowanie inwestycji modernizacji kotłowni

  Kontakt: [email protected]

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Zmniejszenie emisji pyłów z poziomu 400 mg/m3 na poziom poniżej 100 mg/m3

Zwiększenie sprawności wytwarzania energii o 20%