Woda

Veolia oferuje kompletne usługi w zakresie produkcji i dystrybucji wody oraz odprowadzania ścieków, zarządzanie gospodarką wodno - ściekową, a także możliwość zastosowania indywidualnych rozwiązań dostosowanych do specyficznych potrzeb klienta przemysłowego

Oferowane przez Veolię usługi techniczne adresowane do klienta przemysłowego to przede wszystkim:

 

  • zarządzanie przemysłowymi obiektami wodno-ściekowymi, zarówno  sieciami jak i stacjami uzdatniania wody oraz oczyszczalniami ścieków
  •  wielokierunkowa poprawa efektywności zarządzanego systemu  wodociągowego lub kanalizacyjnego, w tym redukcja strat wody

 

Veolia posiada duże doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z zakresu branży wodnej, co potwierdzają liczne inwestycje na całym świecie.

  • know-how techniczne - nowe technologie, redukcje strat wody, rozwiązania ekologiczne
  • pomoc w uzyskaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej
  • efektywny zarząd - zmniejszenie kosztów eksploatacji
  • poprawę obsługi klienta - tworzenie nowoczesnych biur obsługi klienta, wdrożenie procedury certyfikacji ISO 9001, specjalistyczne szkolenia dla pracowników