Energia

Efektywność energetyczna jest współcześnie jednym z najważniejszych elementów zarządzania przedsiębiorstwem warunkującym konkurencyjność biznesu w różnych branżach i gałęziach przemysłu. Rosnące koszty paliw, świadomość sprostania wymaganiom ochrony środowiska i złożoność procesów technologicznych mają bezpośredni wpływ na kształtowanie efektywności energetycznej, w której jesteśmy ekspertem. Dla każdego klienta, indywidualnie dostosowujemy  rozwiązania  opracowywane z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Występujemy jako partner przemysłowy, zorientowany na osiągnięcie określonych rezultatów. Globalne podejście do kwestii energetycznych obejmuje aspekty techniczne, społeczne, finansowe i środowiskowe.
Swoim klientom gwarantujemy:

  • bezpieczeństwo dostaw energii,
  • niezawodność eksploatacji i serwisowanie instalacji,
  • zarządzanie energią i emisjami.

 
Budynki wszelkiego rodzaju pochłaniają duże ilości energii na potrzeby: ogrzewania, klimatyzacji, oświetlenia i ciepłej wody użytkowej. W takich okolicznościach efektywne zarządzanie zużyciem energii jest obecnie ważnym elementem optymalizacji kosztów działalności.