Efektywność energetyczna

Dla Klientów już współpracujących z nami w oparciu o umowę oferujemy również usługi z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej obiektów.

W ramach dodatkowych usług możemy:

  • Zarekomendować działania mające na celu optymalizację zużycia energii
  • Przeprowadzić audyty energetyczne
  • Zainstalować urządzenia niezbędne do zdalnego monitoringu działania instalacji
  • Objąć nadzór nad procesem inwestycyjnym z zakresu poprawy efektywności energetycznej
  • Pozyskać dodatkowe przychody z działań poprawiających efektywność energetyczną tzw. białe certyfikaty w przypadku realizacji działań zgodnych z ustawą o efektywności energetycznej

Veolia otrzymała pierwszy w Polsce certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Energią, zgodnego z normą europejską ISO 50001:2011 (audyt BSI Polska).

Veolia wdraża rozwiązania dotyczące efektywnego korzystania z energii w obiektach swoich Klientów, gdzie zarządza instalacjami energetycznymi i technicznymi.
 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Korzyści dla klienta wynikające z wdrożenia systemu zarządzania energią:

  • zwiększenie wydajności
  • zmniejszenie kosztów mediów
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych
  • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną i wpływem na środowisko.

 


 

Smart city to innowacyjna koncepcja funkcjonowania miasta, której wdrożenie jest możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym.
Veolia oferuje dopasowane do potrzeb Klientów kompleksowe zarządzanie obiektami użytkowymi i przemysłowymi.
 
Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej otrzymywane na inwestycje związane z obniżeniem zużycia energii.