Efektywność energetyczna

Jako ekspert w dziedzinie energii i doświadczony operator instalacji dostarczamy najlepsze rozwiązania wspierające realizację celów biznesowych oraz zwiększające konkurencyjność naszych Klientów.

Jako ekspert w dziedzinie energii i doświadczony operator instalacji dostarczamy najlepsze rozwiązania wspierające realizację celów biznesowych oraz zwiększające konkurencyjność naszych Klientów.

Mając na uwadze optymalizację zarządzania mediami, oferujemy:

  • audyty procesów produkcji i dystrybucji w obiektach przemysłowych
  • rekomendację przedsięwzięć poprawiających efektywność wraz z oceną ich efektu oraz okresu zwrotu dla przedsięwzięć inwestycyjnych
  • zarządzanie wdrożeniem wybranych przedsięwzięć poprawiających efektywność
  • zarządzanie obiektem w oparciu o ustalone wskaźniki efektywności wraz z monitoringiem zużywania energii i optymalizacją pracy wszystkich instalacji
  • pozyskanie dodatkowych przychodów dla planowanych działań poprawiających efektywność energetyczną (tzw. białe certyfikaty)
  • kontrakt długoterminowy w oparciu o efekt (ESCO)

Skontaktuj się z nami!

 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

 


 

Veolia oferuje dopasowane do potrzeb Klientów kompleksowe zarządzanie obiektami użytkowymi i przemysłowymi.
 
Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej otrzymywane na inwestycje związane z obniżeniem zużycia energii.
Veolia może zaoferować Klientom korzystającym z innych usług Veolii, sprzedaż TPA energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w atrakcyjnych cenach.