Myślimy o jutrze dzisiaj

Myślisz o Mieszkańcach
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i mieć w domach ciepło, możliwie tanim kosztem. Jednak rosnące koszty uprawnień do emisji CO2, wyższe ceny węgla, opłaty środowiskowe oraz konieczne inwestycje powodują wzrost cen ciepła. Możemy ograniczyć zużycie ciepła u Mieszkańców, zapewniając im oszczędności przy zachowaniu pełnego komfortu. Ponadto stawiając na czyste źródła ciepła, przyczyniamy się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza.

310 budynków przyłączonych do sieci Veolia zaoszczędziło już łącznie ponad 3 000 000 zł.
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Myślisz o środowisku
Zaostrzenie przepisów w zakresie poprawy jakości powietrza to reakcja na ocieplanie klimatu i rosnący poziom zanieczyszczeń. Istotne jest przede wszystkim ograniczenie negatywnego wpływu „niskiej emisji” na środowisko.
Dlatego dla poprawy czystości powietrza kluczowe jest zastępowanie nieefektywnych systemów węglowych i indywidualnych źródeł ciepła wydajnym i ekologicznym systemem ciepłowniczym.

Ciepłownia Veolii w Trzciance to efektywny energetycznie system w 100% opalany biomasą.
 
Myślisz o przyszłości

Dostosowanie do wymagań regulacyjnych dotyczy również budynków. Większość z nich obecnie zużywa zbyt dużo ciepła. Ich modernizacja będzie kosztowna, a nowe budynki nie spełniające restrykcyjnych norm, nie otrzymają pozwoleń na budowę.
Aby Twoje Miasto mogło się dalej rozwijać, potrzebuje wiarygodnego partnera, zaangażowanego w sprawy lokalne.

Inteligentna sieć ciepłownicza Veolii w Warszawie generuje 10 300 000 zł rocznych oszczędności.
 
Veolia: Myślimy globalnie, działamy lokalnie
W odniesieniu do wyzwań, które czekają Miasta w przyszłości, Veolia proponuje skuteczne rozwiązania systemowe:

  • Poprawa jakości powietrza dzięki kompleksowej modernizacji miejskiej instalacji ciepłowniczej.
  • Efektywne zarządzanie dystrybucją ciepła z wykorzystaniem inteligentnej sieci.
  • Oszczędności dla Mieszkańców dzięki optymalnemu zarządzaniu popytem na ciepło.
  • Stałe wpływy do budżetu Miasta z dzierżawy miejskiego systemu ciepłowniczego i podatków.
  • Zaangażowanie w życie kulturalne i społeczne Miasta.

 
Inteligentne systemy ciepłownicze
Kluczem do zbudowania inteligentnej sieci ciepłowniczej jest opracowanie planu wykorzystania dostępnych źródeł ciepła. Jego podstawą jest ograniczenie zużycia węgla. Zastąpienie go ciepłem odpadowym, ciepłem ze spalania odpadów, biomasy czy gazu ziemnego pozwala zredukować koszt dla Mieszkańców. Zmniejszeniu ulega jednocześnie emisja zanieczyszczeń, w tym CO2, przyczyniając się do poprawy czystości powietrza w Mieście. Oparta na szczegółowych pomiarach, znajomość zapotrzebowania na ciepło w różnych rejonach sieci, umożliwia zarządzanie popytem klientów. Daje to kolejne oszczędności w dostawie ciepła i dalej obniża emisję CO2. Zastąpienie indywidualnych palenisk domowych ciepłem systemowym jest istotnym narzędziem ograniczania „niskiej emisji”.

Myślimy o jutrze dzisiaj