Mobilność międzynarodowa

Potencjał Grupy, kwalifikacje pracowników, zasięg prowadzonej działalności, mnogość wiedzy, dają każdemu z pracowników możliwość spełnienia na płaszczyźnie zawodowej i osobistej oraz realizacji zamierzonych celów.
 
To bogactwo kulturowe i zawodowe powinno być dostępne dla wszystkich współpracowników. Dlatego Veolia oferuje wszystkim swoim pracownikom program mobilności zawodowej i wewnętrznej oparty na wspólnych zasadach.
Program zakłada indywidualne wsparcie i dialog i polega na publikowaniu na dedykowanej pracownikom stronie internetowej, ofert pracy w ramach grupy Veolia na całym świecie z możliwością aplikacji online.