Veolia wśród partnerów konferencji „TECHMILK 2017”