Veolia partnerem IX Forum Rynku Spożywczego i Handlu