Veolia partnerem III Europejskiego Kongresu Samorządów