„ZRÓB DYPLOM Z HEAT-TECH CENTER”, IV EDYCJA PROGRAMU - LUTY 2016

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów wyższych, do udziału w IV edycji uruchomionego przez Heat-Tech Center programu „Zrób dyplom z Heat-Tech Center”.

Program skierowany jest do najlepszych studentów, którzy są zainteresowani zdobyciem doświadczenia dzięki współpracy z jedną z największych i najważniejszych firm sektora energetycznego.

W ramach programu studenci pod kierunkiem opiekuna naukowego ze strony uczelni oraz opiekuna technicznego ze strony Heat-Tech Center, będą mieli możliwość przygotowania swojej pracy dyplomowej, uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów B&R.

Heat-Tech Center oferuje w ramach programu  wsparcie merytoryczne, praktyczne spojrzenie na zagadnienia badawcze związane z prowadzonymi projektami, dostęp do rzeczywistych danych z badań doświadczalnych, do platform obliczeniowych orazwynagrodzenie w ramach pracy w projektach podczas przygotowywania pracy dyplomowej.

W aktualnej edycji programu, którego rozpoczęcie przewidziane jest w semestrze letnim 2016, zdefiniowane zostało siedem tematów badawczo-rozwojowych, które będą bazą dla prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów zakwalifikowanych do udziału w programie.

Harmonogram programu:

  • do 14 lutego 2016 r. - nabór zgłoszeń kandydatów do udziału w programie,
  • od 18 lutego 2016 r. – rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych,
  • do 29 lutego 2016 r. – wstępna kwalifikacja kandydatów do programu,
  • do 31 marca 2016 r. - podpisanie umów ze studentami zakwalifikowanymi do programu
  • 1 kwiecień 2016 r. – rozpoczęcie IV edycji programu „Zrób dyplom z Heat-Tech Center”

 

Więcej informacji oraz tematyka prac dyplomowych w zamieszczonych poniżej plikach.

Kontakt:
Koordynator programu:
Andrzej Gorczyca
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 510 295 897

Informacja o programie
Temat 1 System lokalizacji wycieków wody w systemach ciepłowniczych
Temat 2 Analiza oszczędności ciepła w różnych segmentach rynku ciepła
Temat 3 Analiza stałej czasowej budynków
Temat 4 Prognozowanie zapotrzebowania na ciepło w miejskim systemie ciepłowniczym z wykorzystaniem sieci neuronowych
Temat 5 Modelowanie i optymalizacja pracy systemów ciepłowniczych zasilanych przez źródła kogeneracyjne
Temat 6 Modelowanie i optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej
Temat 7 Prognozowanie cen energii elektrycznej dla inteligentnych systemów ciepłowniczych