Veolia wyróżniona w Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych

Grupa Veolia w Polsce została wyróżniona w pierwszej edycji Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych wydawnictwa PTWP za swoją autorską instalację odzysku ciepła z procesu oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni w Szlachęcinie pod Poznaniem. Ranking stanowi przegląd najciekawszych, najbardziej pomysłowych i efektywnych działań, służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, i jest częścią szerszej kampanii dedykowanej organizacjom i firmom aktywnie uczestniczącym na rzecz zielonej transformacji polskiej gospodarki. Gala rozdania nagród odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

 

W Szlachęcinie pod Poznaniem Veolia stworzyła pierwszą w Polsce wysokosprawną instalację kogeneracyjną produkującą, energię elektryczną i ciepło,  połączoną z pompami ciepła odzyskującą ciepło ze ścieków. Uruchomienie instalacji to efekt współpracy firmy Veolia i samorządowej spółki wodno-kanalizacyjnej Aquanet, do której należy oczyszczalnia, w której zainstalowano system. Inwestycję zrealizowano przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Projekty realizowane przez Veolię są oparte na idei gospodarki obiegu zamkniętego - staramy się zużywać jak najmniej surowców, a te, które zużywamy - wykorzystać jak najefektywniej. Wyróżniona w Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych pierwsza tego typu w Polsce instalacja w Szlachęcinie jest tego świetnym przykładem. W maksymalnym stopniu wykorzystuje ona ciepło zawarte w ściekach, a dzięki wsparciu kogeneracji zwiększa efektywność energetyczną systemu ciepłowniczego. Oznacza to nie tylko znacznie mniejszy negatywny wpływ na środowisko, ale również realne oszczędności.
Frédéric Faroche
dyrektor generalny, prezes Grupy Veolia w Polsce

Zadaniem systemu kogeneracji w Szlachęcinie jest jednoczesna produkcja energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem gazu ziemnego jako paliwa. Pompa ciepła, która odzyskuje ciepło odpadowe z oczyszczonych ścieków, zasilana jest energią produkowaną na miejscu, w kogeneracji. Moc elektryczna instalacji kogeneracyjnej wynosi 1 MW, z czego 700 kW jest wykorzystywane na zasilanie pompy, a nadwyżka trafia do krajowego systemu elektroenergetycznego. Ciepło, zamiast jak wcześniej ulatywać do atmosfery,  jest wykorzystywane do ogrzania 5000 mieszkańców pobliskiej Murowanej Gośliny.

Nowa instalacja częściowo zastąpiła tradycyjną ciepłownię zasilaną węglem działającą obecnie w pobliskim Bolechowie, dzięki czemu w całym systemie 62% energii jest odnawialna. Oprócz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zużycia węgla (3400 ton rocznie), rozwiązanie przyczyni się także do redukcji emisji dwutlenku siarki (spadek o 71%), związków azotu (56%) oraz pyłów do atmosfery (70%), jak również obniży temperaturę ścieków, które po oczyszczeniu trafiają do rzeki Warty.

Zaletą instalacji jest radykalne ograniczenie emisji związków siarki i całkowita redukcja emisji pyłów. Samo ograniczenie emisji dwutlenku węgla przyniesie taki efekt, jakby wycofano dwa tysiące samochodów z obiegu albo zasadzono ćwierć miliona drzew.

 

Podjęte wspólnie z Veolią przedsięwzięcie to konkretne, pozytywne efekty finansowe i środowiskowe. Jestem dumny, że mogliśmy wziąć udział w innowacyjnym i proekologicznym projekcie. To unikalne połączenie branży wodno-kanalizacyjnej i energetycznej wyznacza zupełnie nowe standardy, dodaje Paweł Chudziński, prezes Aquanetu.
Paweł Chudziński
prezes Aquanet

Realizacja projektu jest doskonałym przykładem współpracy publiczno-prywatnej. W projekcie poza Veolią wziął udział szereg różnych organizacji, m.in. Aquanet, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające w Wielkopolsce, będące własnością gmin, w tym miasta Poznania, a także władze gminy Czerwonak. Wspólne działanie wszystkich tych podmiotów – Veolii, miejskiej spółki oraz samorządu – jest naturalną konsekwencją wielu lat strategicznego partnerstwa dostawcy ciepła z wielkopolską metropolią, a przy okazji dowodem na to, że taka współpraca może prowadzić do tworzenia absolutnie nowatorskich rozwiązań.