Veolia współzałożycielem Polskiej Organizacji Biometanu

  

Przedstawiciele czołowych grup paliwowo-energetycznych i ciepłowniczych działających na krajowym rynku, przy wsparciu ekspertów branżowych, połączyli siły tworząc Polską Organizację Biometanu. Celem Organizacji jest rozwój rynku, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc w uniezależnieniu kraju od importu surowców energetycznych.

Celem Polskiej Organizacja Biometanu jest wsparcie rozwoju sektora biometanu w Polsce i stworzenie optymalnych rozwiązań organizacyjnych, prawnych oraz technicznych dla transformacji energetycznej z wykorzystaniem tego paliwa.

Polska ma olbrzymi i niestety niewykorzystany potencjał w zakresie produkcji biometanu. Z prognoz wynika, że może on wynieść ok. 8 mld m3 rocznie. Liczba ta odpowiada ponad 60% obecnego importu gazu ziemnego do Polski. Dziś w Polsce nie działa jeszcze żadna instalacja produkująca biometan, a chętnych do jego wykorzystywania, zwłaszcza w procesie transformacji energetycznej, wciąż przybywa. Polska Organizacja Biometanu jest oddolną inicjatywą odpowiadającą na zwiększone zainteresowanie tą tematyką.
Michał Tarka
członek zarządu i P.O. Dyrektora Generalnego POB

W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą obecnie: Veolia Energia Polska S.A., Orlen Południe S.A., Duon Dystrybucja Sp. z o.o., Go&Biogas Sp. z o .o., Selena Green Investments Sp. z o.o., Unimot System Sp. z o.o., Atrem S.A. oraz Związek Producentów Cukru (grupy: Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen) oraz SMM Legal ENERGY Sp. z o.o. W najbliższym czasie do POB dołączą kolejne znaczące podmioty.          

 

Biometan zamiast gazu ziemnego 

Biometan jest paliwem gazowym, który powstaje w procesie oczyszczania biogazu z CO2, dzięki czemu jest uznawany za paliwo zeroemisyjne. Co istotne, paliwo to, po spełnieniu określonych parametrów może zostać wtłoczone do sieci gazowych, co w sytuacji niepewności odnoszącej się do stabilności dostaw gazu z importu, a także rekordowych cen gazu ziemnego na giełdach, oferuje realną alternatywę.

 

Dlaczego warto postawić na biometan? W niektórych sektorach wykorzystanie gazu jest konieczne. Przykładem są m.in. zakłady chemiczne, które potrzebują tego surowca do zapewnienia nieprzerwanej produkcji oraz przemysł petrochemiczny i rafineryjny.. Ekologicznym i tańszym zamiennikiem gazu ziemnego może być więc biometan.

– „Polska Organizacja Biometanu będzie wspierać przedsiębiorców wykazujących zapotrzebowanie na zielony gaz oraz wytwórców biometanu zarówno w kraju jak i na poziomie unijnym, ze szczególnym uwzględnieniem tak istotnych dla tej branży regulacji prawnych.” – powiedział Michał Tarka.

Biometan może odegrać również znacząca rolę w sektorze ciepłowniczym, który swoją strategię transformacji energetycznej opiera na gazie jako paliwie przejściowym.

Biometan, zwłaszcza w Polsce, w której produkcja rolnicza jest na wysokim poziomie, jest sposobem na rozwój gospodarki. Polska Organizacja Biometanu wskazuje również, że paliwo to jest elementem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne zgodnie z kierunkami rozwoju przedstawionymi w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. oraz Europejskim Zielonym Ładzie.

Gaz jest paliwem przejściowym niezbędnym w procesie dekarbonizacji sektora. Docelowo jednak, zgodnie z unijnymi oraz krajowymi regulacjami energetyczno-klimatycznymi, sektor będzie musiał od niego odejść na rzecz innych, bardziej zrównoważonych i niskoemisyjnych źródeł. W obecnej sytuacji, najlepiej więc postawić na paliwo, które może być produkowane lokalnie, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju gospodarki.
Marcin Orłowski
dyrektor operacyjny i członek zarządu Grupy Veolia w Polsce, członek zarządu POB

Współpraca z Polską Organizacją Biometanu

Jednym z pierwszych kroków Polskiej Organizacji Biometanu będzie przygotowanie raportu, który kompleksowo omówi obowiązujące regulacje prawne odnoszące się do sektora na poziomie kraju oraz Unii Europejskiej.

„Już dziś pracujemy nad zniwelowaniem barier oraz ryzyk regulacyjnych hamujących rozwój sektora”powiedział Michał Tarka.  – „Chcemy, aby Polska Organizacja Biometanu była słyszalnym głosem nie tylko w kraju, ale również na poziomie międzynarodowym. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do współpracy oraz dołączenia do naszej inicjatywy”podsumował Michał Tarka.

POB planuje włączenie się w proces legislacyjny, w tym udział w pracach grup roboczych prowadzonych w ramach Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu.