Veolia ponownie nagrodzona podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Podczas tegorocznej, XIV edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, organizowanej przez wydawnictwo PTWP, Grupa Veolia została ponownie nagrodzona za swoje działania inwestycyjne oraz dekarbonizacyjne. W tym roku nagrody zostały wręczone w dwóch inicjatywach. Pierwsza z nich dot. Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych - za projekt akumulatora ciepła działającego przy poznańskiej Elektrociepłowni Karolin. Druga, w konkursie „Inwestor bez granic”, wręczona została za 25 letni wkład Veolii w transformację polskiej gospodarki.

 

Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych

Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych stanowi przegląd najciekawszych, najbardziej pomysłowych i efektywnych działań, służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, i jest częścią szerszej kampanii dedykowanej organizacjom i firmom aktywnie uczestniczącym na rzecz zielonej transformacji polskiej gospodarki.

W tym roku Veolia została ponownie nagrodzona. W pierwszej edycji projektem zwycięskim była autorska instalacja odzysku ciepła z procesu oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni w Szlachęcinie pod Poznaniem. W bieżącej edycji Veolia została doceniona za projekt akumulatora ciepła działającego przy Elektrociepłowni Karolin. 

Akumulator, działający jako magazyn dla ciepła, poprawił bezpieczeństwo dostaw i efektywność miejskiej sieci ciepłowniczej, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia węgla w procesie produkcji o 11,5 tys. ton rocznie (czyli ponad 190 wagonów mniej węgla) oraz oleju opałowego lekkiego o 310 ton rocznie (taka ilość wystarczyłaby do ogrzania ponad 200 energooszczędnych domów o powierzchni 150 m2).  Nowa inwestycja pozwoliła także na redukcję emisji CO2  do atmosfery o 24 tys. ton rocznie.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy wyróżnienie za naszą autorską instalację odzysku ciepła z procesu oczyszczania ścieków w Szlachęcinie. W tym roku projektem, który zyskał uznanie był akumulator ciepła w Poznaniu. Nasza inwestycja, która łączy jeszcze lepiej produkcję ciepła i energii elektrycznej, zmniejsza zużycie węgla, redukując emisję CO2 do atmosfery. Program dekarbonizacji to kluczowy element naszej strategii. To warunek naszej przyszłości i przyszłości całego sektora. Dlatego jesteśmy szczególnie dumni z otrzymania tej nagrody.
Frédéric Faroche
dyrektor generalny, prezes Grupy Veolia w Polsce

Inwestor bez granic

Konkurs „Inwestor bez granic”, to coroczne przedsięwzięcie, organizowane od 2017 roku, którego celem jest propagowanie wzorcowych relacji między inwestorem, rynkiem i administracją - partnerskich i przejrzystych, opartych na zaufaniu i odpowiedzialności - którym towarzyszy ekonomiczna skuteczność w realizacji strategii inwestycyjnej.

Tytuł „Inwestora bez granic” został przyznany Veolii za 25-letnią działalność na rzecz transformacji ekologicznej na polskim rynku, w ramach której na redukcję wpływu środowiskowego zostało przeznaczonych ponad 1,2 mld PLN. 

Bieżący rok jest dla Veolii wyjątkowy. Obchodzimy bowiem 25-lecie naszej działalności w Polsce. Przez cały ten czas nieustannie inwestowaliśmy w rozbudowę i modernizację infrastruktury, wdrażając innowacyjne rozwiązania na rzecz środowiska i społeczeństwa. Najlepszym dowodem uznania dla naszego wkładu w gospodarkę jest nasza obecność w 123 miastach. Veolia ma ambicję być liderem transformacji ekologicznej. To wyróżnienie traktuję jako istotny sygnał, że mamy szansę tę ambicję spełnić - podsumował prezes Grupy Veolia w Polsce.