Veolia partnerem Forum Zmieniamy Polski Przemysł

6 lutego 2017 odbyło się Forum Zmieniamy Polski Przemysł, podczas którego przedsiębiorcy, menedżerowie i politycy dyskutowali o perspektywach polskiej gospodarki i stojących przed nią wyzwaniach.

Wśród gości Forum byli m.in. wicepremier Jarosław Gowin i wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, a Gérard Bourland, dyrektor generalny grupy Veolia w Polsce był prelegentem w panelach dyskusyjnych: „Polska gospodarka. Śmiałe plany i weryfikująca przyszłość” oraz „2030: horyzonty polskiej i światowej energetyki. Prognozy i dylematy”. 

​Zwieńczeniem Forum była Gala „Tego, który zmienia polski przemysł”. Wyróżnione zostały firmy i osoby, które w istotnym stopniu wpływają na pozytywne zmiany w polskim przemyśle i całej gospodarce. Jednym z laureatów została firma General Electric, której nagrodę wręczył Gérard Bourland. 
Organizatorem Forum jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.
Fot. www.wnp.pl