Veolia o gospodarce cyrkularnej

W dniach 25-26 lutego 2016 w Bydgoszczy odbyła się VIII Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie", której grupa Veolia była partnerem.

Veolię reprezentował Norbert Skibiński, dyrektor ds. projektów przemysłowych Veolii Energii Polska, który przedstawił temat " Gospodarka cyrkularna - wyzwania energetycznego wykorzystania odpadów w ciepłownictwie".
W konferencji głos zabrali również przedstawiciele Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, Departamentu Ochrony Ziemi w NFOŚIGW oraz samorządów, uczelni, zakładów, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych i energetycznych, którzy zaprezentowali  aspekty prawne i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, a także doświadczenia z zakresu realizacji tego typu inwestycji.
Organizatorem konferencji było wydawnictwo "Nowa Energia".
Zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji - TUTAJ
 

fot. źródło: Nowa Energia