Veolia nagrodzona tytułem Etyczna Firma

Veolia została laureatem konkursu Pulsu Biznesu i zdobyła tytuł “Etyczna firma 2021” w kategorii duże przedsiębiorstwa.

Konkurs organizowany jest przez redakcję Pulsu Biznesu i wyróżnia najlepsze wzorce postępowania w biznesie. Jego celem jest nagradzanie firm, dla których kodeks etyki nie jest jedynie elementem marketingowym.

Laureatami zostają firmy, które nie tylko postępują zgodnie z prawem i stosują zasady uczciwej konkurencji, ale też odnoszą się z szacunkiem do partnerów biznesowych. Ważnym kryterium jest budowanie wewnętrznego zaufania i dobrych relacji między pracownikami, a także zaangażowanie firmy w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy.

Etyczna Firma” to dla nas ważne wyróżnienie. Nasza misja i wartości są fundamentem, na których od 25 lat budujemy działania Veolii w Polsce. Etyka i zasady compliance są integralną częścią naszej strategii. Dziękuję pracownikom i partnerom biznesowym, bez których uzyskanie tego tytułu nie byłoby możliwe.
Frédéric Faroche
Prezes Zarządu Grupy Veolia w Polsce