Veolia na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku

W dniach 13-14 maja 2015 r. w Gdańsku odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – Gdańsk 2015, poświęconego wyzwaniom stojącym przed rozwojem polskiej energetyki. W spotkaniu uczestniczył Włodzimierz Kędziora-Wiceprezes Zarządu Veolii Energii Polska.

Tematem przewodnim spotkania była „Energetyka dla Gospodarki – Gospodarka dla Energetyki”. 
Włodzimierz Kędziora- przedstawiciel Veolii zabrał głos w panelu: „Ład prawny a długookresowe strategie branży” oraz „Ciepło i kogeneracja”.
W trakcie Szczytu wręczono również statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki”,  za działania na rzecz rozwoju sektora energetycznego w Polsce.