Veolia na III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

27 marca 2015 w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbyło się III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej „Innowacyjność a gospodarka niskoemisyjna”. Z ramienia grupy Veolia udział w konferencji wziął Bogdan Świątek, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. rozwoju Veolii Energii Poznań SA i Veolii Energii Poznań ZEC SA.

Podczas konferencji dyskutowano nad gotowością podmiotów gospodarczych i administracji do pełnego wykorzystania środków specjalnych przeznaczonych na niskoemisyjną i energoefektywną modernizację kraju w horyzoncie 2020-2030.
 

Na zdjęciu: Bogdan Świątek

Uroczystego otwarcia dokonali:  Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, oraz Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki. 

W dyskusji pierwszej sesji Forum, która odbyła się pod hasłem „Jaki model Funduszu Modernizacji jest optymalny”, uczestniczył aktywnie Bogdan Świątek. Przedstawiciele biznesu oraz administracji państwowej i unijnej – w tym poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i wiceminister środowiska Marcin Korolec – dyskutowali o potencjalnych sposobach wykorzystania dodatkowych środków z systemu EU ETS, przyznanych Polsce w trakcie europejskiego szczytu klimatycznego w październiku ubiegłego roku. Uczestnicy zastanawiali się jakie powinny być priorytetowe kierunki dla ich alokacji, a także jakie zasady i reguły należy zastosować przy zarządzaniu funduszem.