Veolia Energy Contracting Poland i Ekoen wspólnie dla rozwoju elektromobilności w Polsce

Veolia Energy Contracting Poland oraz Ekoen podpisały 8 grudnia 2021 r. porozumienie na rzecz rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Obie firmy zgodnie podkreślają, że jest to kluczowy element dla rozwoju elektromobilności w Polsce.

Współpraca pomiędzy Veolią a Ekoenem ma wymiar praktyczny oraz analityczny. Celem przyszłych działań jest identyfikacja lokalizacji pod budowę ultraszybkich HUBów Ekoen, instalowanych w miejscach, w których Veolia posiada swoje zakłady produkcyjne – ciepłownie i elektrociepłownie. Ponadto firmy opracują zbiór rekomendacji służących polepszaniu jakości świadczonych usług w obszarze elektromobilności.

Veolia, aspirująca do roli lidera transformacji ekologicznej w Polsce, prowadzi już szereg projektów dekarbonizacyjnych w zakresie gospodarki odpadowej i energetycznej oraz działania z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego dla instalacji wodno-kanalizacyjnych. Zobowiązaniem Veolii w Polsce jest wyeliminowanie węgla w swoich instalacjach do 2030 r. oraz osiągnięcie zerowej emisji CO2 do 2050 r.

Ekoen to ekspercka firma specjalizująca się w świadczeniu ogólnodostępnych usług ładowania pojazdów elektrycznych, realizująca Program EKOEN-100 polegający na budowie 100 wielostanowiskowych HUBów ultraszybkiego ładowania w Polsce do 2026 r.

„Partnerstwo z Ekoen to kolejny krok Veolii w procesie transformacji ekologicznej w obszarze zrównoważonej mobilności. Chcemy wykorzystać nasze lokalne kompetencje oraz globalne doświadczenie w efektywnym zarządzaniu energią w czasach rosnącego zapotrzebowania na nią. Rozwijamy projekty oparte o odnawialne źródła energii, magazynowanie energii i pojazdy elektryczne, zgodnie z naszą misją odnawiania zasobów świata
Krzysztof Zamasz
prezes zarządu Veolia Energy Contracting Poland, dyrektor handlowy, członek zarządu Grupy Veolia w Polsce.