"Stopień mniej ZNACZY WIĘCEJ” – kampania edukacyjna Veolii

 

 Veolia Polska rozpoczęła kampanię edukacyjną, której celem jest przekonanie społeczeństwa, że nawet prosta zmiana nawyków korzystania z ogrzewania przekłada się na ograniczenie zużycia paliw, zmniejszenie wydatków i poprawę warunków środowiskowych. 

 

Obecny kryzys paliwowy stawia przed wszystkimi krajami Europy, w tym także Polską, poważne wyzwania. Nadchodzący okres zimowy oznacza dodatkowo zwiększone zapotrzebowanie na surowce energetyczne potrzebne do produkcji ciepła. Zmiany na rynkach gazu i węgla powodują, że problemem wyzwaniem są nie tylko ceny tych paliw ale także ich dostępność, a co za tym idzie bezpieczeństwo energetyczne. 

 

W warunkach ograniczonej dostępności paliw szczególnie ważna staje się społeczna odpowiedzialność za efektywne wykorzystanie produkowanej z nich energii elektrycznej i ciepła. W przypadku ciepła - efektywność zależy zarówno od poziomu izolacji termicznej budynków, sprawności wewnętrznych instalacji, jak i odpowiednich nawyków użytkowników. Badanie przeprowadzone przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie wykazało, że ponad połowa Polaków przegrzewa swoje mieszkania, utrzymując średnią temperaturę na poziomie 22°C i więcej. 

 

Veolia, która jest największym prywatnym producentem i dostawcą ciepła w Polsce podjęła wyzwanie czynnej promocji właściwych nawyków w zakresie użytkowania ciepła w ramach kampanii edukacyjnej „Stopień mniej znaczy więcej”. 

 

Wzrost efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia paliw to priorytetowe elementy naszej wieloletniej strategii walki ze zmianami klimatycznymi. Obecny kryzys daje nam wszystkim impuls do tego, żeby przyczynić się do podniesienia wspólnego bezpieczeństwa energetycznego. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że każdy z nas ma wpływ na to jak wykorzystujemy energię, a tym samym jak zużywamy zasoby naszej planety. Ograniczenie temperatury o 1 stopień to dobry początek, ale w przyszłości powinniśmy iść dalej i na stałe zredukować temperaturę ogrzewania pomieszczeń do 18-19 stopni.
Frederic Faroche
Prezes Grupy Veolia w Polsce

Kampania oparta jest na przekazie, że zmniejszenie temperatury ogrzewania nawet o jeden stopień przynosi oszczędności, jest korzystne dla zdrowia, i ma pozytywny wpływ na środowisko. Oznacza to w praktyce 5 – 8% oszczędzonego ciepła, zmniejszenie negatywnych efektów przegrzewania organizmu i redukcję emisji pochodzących ze spalania paliw.