Niska emisja - wielka sprawa

Veolia Energia Łódź rozpoczyna kampanię edukacyjno-informacyjną NISKA EMISJA WIELKA SPRAWA. Jej celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców Łodzi na problem tzw. niskiej emisji, skutki jej występowania oraz sposoby ograniczania tego niebezpiecznego zjawiska.

Akcja została objęta honorowym patronatem Hanny Zdanowskiej Prezydent Miasta Łodzi oraz patronatem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. 
Niska emisja dotyczy przede wszystkim centrów miast, gdzie budynki ogrzewane są indywidualnymi piecami węglowymi. Używanie węgla niskiej jakości oraz spalanie w domowych piecach odpadów, powoduje, że polskie miasta muszą stawić czoła problemowi zanieczyszczenia powietrza. 
Akcja wpisuje sie w aktualnie realizowany w Łodzi projekt „Miasto Kamienic” w ramach którego rewitalizowane budynki odzyskują blask zarówno architektoniczny, jak i poprawiają swój stan techniczny m.in. poprzez przyłączenie ciepła systemowego z sieci ciepłowniczej. Dzięki temu działaniu eliminowane są lokalne piece węglowe co znajduje rzeczywiste przełożenie na poprawę jakości powietrza oraz warunków życia łodzian.