8. edycja konferencji Eco-Miasto z udziałem Veolii

Wyzwania związane zmianami klimatycznymi i życiem w mieście sprawiają, że władze, firmy i mieszkańcy nie mogą zwlekać z wprowadzaniem rozwiązań, które ograniczaniu ludzkiego wpływu na środowisko. W dyskusję na ten temat od lat zaangażowana jest Veolia. Firma brała udział w kolejnej edycji konferencji Eco-Miasto, w tym roku poświęconej zielonej odbudowie.

Zmiany klimatu są obecnie jednym z najważniejszych tematów debaty publicznej. 4 października naukowcy z Polskiej Akademii Nauk wydali ostre stanowisko, w którym podkreślają, że to miasta odpowiadają za zmiany klimatu i to miasta najbardziej odczuwają ich skutki. Specjaliści z PAN dowodzą, że wzrost częstości występowania fal upałów w Warszawie przełoży się na istotny wzrost śmiertelności. Biorąc pod uwagę średnie ryzyko zgonu obliczyli, że w latach 2011–2040 w trakcie fal upału będzie około 36 proc. więcej zgonów dziennych. Jest to związane z tzw. nocami tropikalnymi, gdy temperatura nie spada poniżej 20 st. C. Sytuacja ma się pogarszać z czasem - po 2040 r. liczba 5-dniowych fal upałów w Warszawie zwiększy się aż sześciokrotnie. Wówczas śmiertelność wzrośnie o ponad 225 proc. wobec obecnej sytuacji.

Alarmistyczny ton stanowiska nie jest niczym odosobnionym. Świadomość podjęcia radykalnych zmian jest coraz powszechniejsza, m.in. dzięki konferencjom takim jak Eco-Miasto, organizowane już po raz ósmy przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Wydarzenie obejmuje szereg wystąpień i debat, w których po raz kolejny bierze udział Veolia.

W tym roku, po przemówieniach organizatorów oraz ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, wystąpiła Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni w Urzędzie m.st. Warszawy, która mówiła o potrzebie zwiększenia działań polskich miast na rzecz klimatu. Po niej profesor Rafał Matyja z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w wystąpieniu „Nowe zielone miasta” opowiadał o takich zagadnieniach jak zielona odbudowa, łączenie kwestii środowiskowych i społecznych czy gospodarka o obiegu zamkniętym.

 

Innowacje dla Eco-Miast

Środkowa część konferencji to panele dyskusyjne. W drugim z nich, zatytułowanym „Innowacje dla Eco-Miast” wystąpił m.in. Krzysztof Zamasz, dyrektor handlowy i wiceprezes zarządu Grupy Veolia w Polsce. Opowiadając o swojej wizji eko-miasta Zamasz wskazywał na rolę biznesu jako dobrego obywatela, który wspiera samorządy i mieszkańców w zmienianiu otoczenia na bardziej zdrowsze i przyjaźniejsze dla życia. Jak zaznaczył, ekologia leży w DNA Veolii i wszyscy jej pracownicy, planując przedsięwzięcia biznesowe, uwzględniają ją w swoich działaniach. Z tego powodu – jego zdaniem – Veolia jest naturalnym partnerem dla miast. Jako przykład podał Veolię term, która działając w 63 miastach gruntownie przeanalizowała lokalne uwarunkowania i zaproponowała w planach transformacji takie technologie, które najlepiej przyczyniają się do realizacji celów. A tym ostatecznym, jak przypomniał Zamasz, jest zeroemisyjność do 2050 r. Takie zielone, przyjazne miasta są celem wszystkich, bo doświadczenie pokazuje, że mieszkańcy chcą w nich mieszkać.

Fot.P.Paterek

 

Miejska zieleń, miejska woda

Drugi dzień konferencji był z kolei poświęcony bardziej szczegółowym zagadnieniom: m.in. energii, mobilności i planowaniu przestrzennemu. W ostatnim panelu, zatytułowanym „Miejska zieleń, miejska woda” wzięła udział Aleksandra Żurada z Veolii Energii Warszawa. Jego uczestnicy rozmawiali na temat roli zieleni na terenach zurbanizowanych oraz myśleniu o niej, jako jednym z elementów infrastruktury. Dyskusja dotyczyła również efektywności korzystania z zasobów, takich jak woda. Aleksandra Żurada zwróciła uwagę na realizowany przez Veolię projekt w Szlachęcinie pod Poznaniem, gdzie ciepło pochodzące ze ścieków jest wykorzystywane do ogrzewania budynków mieszkalnych, wskazując go jako modelowy przykład synergii i partnerstwa między biznesem a administracją lokalną. Innym przywołanym przez przedstawicielkę Veolii było działanie z władzami Warszawy i projekt polegający na zainstalowaniu w 50 przedszkolach zbiorników do zbierania deszczówki. Jak wskazywała, znaczenie edukacyjne tego typu projektów jest nie do przecenienia, bo przyrodzie w miastach też trzeba pomóc się odbudować.

Fot.A.Pawłowski

 

Miasteczko Śląskie docenione za walkę ze smogiem

Eco-Miasto to również konkurs, w którym organizatorzy honorują ośrodki miejskie za ambitne działania na rzecz środowiska. W tym roku specjalne wyróżnienie od Veolii otrzymało Miasteczko Śląskie. Firma doceniła je za projekty realizowane m.in. z myślą o obniżeniu emisji dwutlenku węgla i walkę ze smogiem: wykorzystanie ciepła pochodzącego ze spalania gazów powstających podczas produkcji cynku w miejscowej hucie oraz współpracę na rzecz zastępowania indywidualnych źródeł ciepła rozwiązaniami systemowymi. Nagrodę, czyli bon reprezentujący ławkę solarną o wartości 10 tys. zł, z rąk Magdaleny Bezulskiej, prezes Veolii term, przyjął burmistrz Michał Skrzydło.

Fot.A.Pawłowski