Praktyka czyni mistrza

Poprzez szereg inicjatyw związanych z wewnętrznym programem zapobiegającym luce pokoleniowej wśród naszych pracowników przyjmujemy na praktyki i staże, mamy swoje klasy patronackie. Od lat współpracujemy z najlepszymi uczelniami technicznymi w Polsce - organizujemy szereg konkursów dla studentów.

ŁĄCZYMY ENERGIĘ POKOLEŃ!
 

Patronujemy i wspieramy klasy o profilu energetycznym w Poznaniu, Łodzi i w Warszawie. Rozmawiamy z uczniami i ich rodzicami, uświadamiając zalety kształcenia się w zawodach z branży energetycznej.
Corocznie w naszych elektrociepłowniach odbywają się praktyki szkolne i studenckie oraz staże.
Od kilku lat we współpracy z politechnikami w Łodzi, Poznaniu i w Warszawie organizujemy Konkurs na pracę inżynierską o tematyce związanej z naszą branżą.