Integracja systemów zarządzania jakością

Integracja systemów zarządzania jakością pozwoliła na osiągnięcie szeregu wymiernych korzyści zarówno w płaszczyźnie ekonomicznej jak i organizacyjnej. Wdrożone systemy są ze sobą spójne, oparte na jednolitych, zrozumiałych i akceptowalnych przez każdego pracownika zasadach.

Korzyści wynikające z integracji systemów zarządzania:

PDF
Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania (392.84 KB)
 • Optymalizacja kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.
 • Jednolity sposób dokumentowania systemu zarządzania poprzez:
  • zastosowanie ujednoliconych form procedur, instrukcji, zapisów;
  • zastosowanie jednakowych sposobów wdrażania, weryfikowania; zatwierdzania i nadzorowania wymienionych dokumentów.
 • Zmniejszenie liczby procedur, instrukcji i zapisów.
 • Zmniejszenie liczby personelu potrzebnego do wdrożenia i administrowania systemem w stosunku do liczby personelu potrzebnego w przypadku systemów niezależnych.
 • Możliwość prowadzenia audytów wewnętrznych oraz działań korygujących i zapobiegawczych obejmujących jednocześnie wymagania wszystkich posiadanych systemów.
 • Możliwość przeprowadzania przeglądów okresowych przez najwyższe kierownictwo dla wszystkich posiadanych systemów jednocześnie.
 • Możliwość integracji z ogólnym systemem zarządzania.
 • Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa dbającego jednocześnie o kilka obszarów (jakość, środowiska, bezpieczeństwo).