Gospodarka o obiegu zamkniętym


Gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko dbałość o możliwie najmniejsze zużycie odnawialnych zasobów naturalnych, ale także sposób ich eksploatacji, zapewniający ich regenerację.
 
9 commitments
Ten sposób myślenia o produkcji i usługach zakłada również ekoprojektowanie i czystą produkcję, konsumpcję szanującą środowisko, używanie odpadów jako surowców wtórnych, a także ich przetwarzanie bez negatywnych efektów zewnętrznych.

W dobie wyczerpujących sie zasobów naturalnych i postępującej urbanizacji,  gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi jedyny możliwy kierunek zrównoważonego rozwoju świata.
 

Veolia - gospodarka o obiegu zamkniętym

Veolia - gospodarka cyrkularna

W obliczu wyzwań XXI wieku, grupa Veolia tworzy i wdraża rozwiązania mające na celu poprawę dostępu do zasobów, ich ochronę oraz odnawianie.

ZOBACZ FILM
W obliczu tych wyzwań,  grupa Veolia tworzy i wdraża rozwiązania, których celem jest poprawa DOSTĘPU DO ZASOBÓW, przy jednoczesnym zapewnieniu ich OCHRONY i ODNOWY.
 

 Gospodarka o obiegu zamkniętym: 
 • umożliwia wydajniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów środowiska naturalnego
 • pozwala nie tylko optymalnie wykorzystywać wodę, surowce naturalne, ale także sprzyja efektywniejszemu korzystaniu z zasobów energetycznych.
W dziedzinie polityki energetycznej gospodarka o obiegu zamkniętym jest ściśle powiązana ze zwiększaniem efektywności energetycznej, rozwojem odnawialnych źródeł energii i ograniczaniem emisji. To kierunek spójny ze zobowiązaniem Veolii dotyczącym odnawiania zasobów świata.


ODNAWIAMY I CHRONIMY ZASOBY W POLSCE

Veolia Energia Poznań odnawia zasoby
Produkcja zielonej energii z biomasy
 • Produkcja 24 MW i 150 GWh zielonej energii elektrycznej rocznie
 • Ograniczenie emisji CO2 o 220 tys. t rocznie
 • Redukcja śladu węglowego.

  *dane za 2014
 
Veolia Energia Łódź chroni zasoby
Podłączenie do sieci ciepłowniczej rewitalizowanych kamienic w centrum miasta
 • Likwidacja tzw. niskiej emisji
 • Poprawa komfortu życia mieszkańców
 • Zaangażowanie w tworzenie przyjaznego środowiska dla życia człowieka.
 
PWiK w Tarnowskich Górach odnawia zasoby
Odzysk piasku wytworzonego w procesie oczyszczania ścieków
 • Wykorzystanie rocznie 150 ton odzyskanego piasku jako materiału do prac budowlanych prowadzonych przy sieciach kanalizacyjnych
 • Odzysk węgla organicznego niezbędnego w procesie usuwania związków biogennych z surowych ścieków w reaktorze biologicznym.