Facility management

Grupa Veolia w Polsce świadczy kompleksowe usługi energetyczne i multitechniczne dla obiektów przemysłowych, logistyczno-magazynowych i komercyjnych.

 • Kompleksowa obsługa obiektów przemysłowych i komercyjnych
 • Optymalizacja wytwarzania, przepływów izużycia mediów energetycznych z gwarancjami ich dostępności
 • Poprawa efektywności w oparciu o ustalonewskaźniki KPI i umowy typu SLA
 • Zapewnienie finansowania i innowacyjnych modeli biznesowych współpracy
 • Przejmowanie ryzyka związanego z zakresem działalności
 • Działanie w oparciu o zintegrowany system zarządzania.

 
Odpowiadając na wyzwania i priorytety klientów grupa Veolia w Polsce proponuje sprawdzone rozwiązania, które zapewniają widoczną poprawę jakości usług oraz znaczącą redukcję kosztów, tj.:

 • połączenie utrzymania technicznego budynku i zarządzania zużyciem energii
 • wymierne korzyści finansowe (wdrażanie oszczędności energii i redukcja kosztów produkcji)
 • nowoczesne technologie
 • możliwość mobilizacji dodatkowych zasobów w przypadku krytycznych awarii
 • projekty oparte na zrównoważonym rozwoju
 • zintegrowany system zarządzania (PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, ISO 50001:2011)
    Zakres usług Obszary działalności Veolii w zakresie obsługi nieruchomości przemysłowych i komercyjnych:
  • Utrzymanie techniczne obiektu

  Preventive maintenance  - serwis i konserwacja planowa systemów budynkowych (w tym przeglądy wymagane prawem)
  Corrective maintenance - naprawy, usuwanie awarii, przeróbki i modernizacje instalacji

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • ​Utrzymanie bezpieczeństwa pożarowego
  • Usługi energetyczne

  - monitoring i optymalizacja zużycia energii
  - podnoszenie efektywności energetycznej
  - aktywne poszukiwanie źródeł strat energii
  - zwiększanie świadomości pracowników w zakresie efektywności energetycznej

  • Dostawy mediów i usług

  - media produkcyjne (energia elekytyczna, ciepło, woda lodowa, sprężone powietrze, gazy techniczne)
  - wsparcie utrzymania technicznego (zarządzanie energią, monitorowanie i audyty techniczne)