Energia elektryczna

Jesteśmy zaufanym Partnerem firm oraz instytucji publicznych, dla których, od ponad 20 lat, dostarczamy energię elektryczną.

Dysponujemy energią elektryczną wyprodukowaną w należących do Grupy Veolia elektrociepłowniach, dzięki czemu możemy zapewnić atrakcyjne warunki dostaw.

Zapewniamy konkurencyjne ceny oraz elastyczne warunki płatności. Oferujemy różne rodzaje kontraktów energii elektrycznej dostosowane do profilu zużycia oraz działalności klientów biznesowych (MSP, duże firmy), deweloperów i wspólnot mieszkaniowych, klientów przemysłowych, samorządów i instytucji publicznych.

VEO Standard

Sprzedaż ze stałą  ceną w całym okresie trwania kontraktu. Gwarancja uniezależnienia się od wahań cen energii i gazu na rynku.

VEO Flex

Sprzedaż z ceną indeksowaną wobec notowań energii elektrycznej lub gazu na Towarowej Giełdzie Energii, z możliwością decydowania o wolumenach i momencie uruchamiania transz zakupowych. 

VEO Duo

Sprzedaż i jednoczesny odkup energii z Odnawialnych Źródeł Energii, bez konieczności stosowania mechanizmu prosumenta.

VEO Green

Odkup energii, wyprodukowanej u Klienta z Odnawialnych Źródeł Energii.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z ZESPOŁEM NASZYCH DORADCÓW