Data Centers

Veolia Industry Polska dzięki potencjałowi Grupy zapewnia kompleksową, profesjonalną i konkurencyjną obsługę Data Centers. W odpowiedzi na wyzwania stawiane przed Data Centers Veolia Industry Polska bierze pełną odpowiedzialność za całość problematyki związanej z:
 • względami bezpieczeństwa – poprzez zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej obiektu
 • efektywnością energetyczną & Green IT- poprzez optymalizację zużycia energii
 • potencjałem rozwojowym i konkurencyjnością – poprzez optymalizowanie kosztów utrzymania obiektu.

  Zakres usług:

  • Utrzymanie techniczne obiektu

  - Preventive maintenance  - serwis i konserwacja planowa systemów (w tym przeglądy wymagane prawem)
  - Corrective maintenance - naprawy, usuwanie awarii, przeróbki i modernizacje instalacji
   

  • Dostawy mediów (energia elektryczna, ciepło, chłód, gazy techniczne)
  • ​Usługi energetyczne (monitoring i optymalizacja zużycia energii)