25 lat Veolii w Polsce - Raport Wpływu

25 LAT VEOLII W POLSCE

W Veolii jesteśmy przekonani, że rozwój jest możliwy tylko wtedy, gdy kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe traktowane są jako niepodzielna całość. Dążymy więc, poprzez nasze działania, do zwiększenia wpływu na wszystkich naszych interesariuszy, czy to w aspekcie ochrony środowiska, w wymiarze społecznym, a także finansowym.
Frédéric Faroche
prezes zarządu, dyrektor generalny, Grupa Veolia Polska.

BYCIE LIDEREM EKOLOGICZNEJ TRANSFORMACJI OZNACZA…

TROSKĘ O PLANETĘ
I JEJ ZASOBY

Wdrażamy rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego, zmniejszając zużycie wody, energii, surowców oraz redukując emisję zanieczyszczeń do środowiska.

WDRAŻANIE ROZWIAZAŃ
PRZYSZŁOŚCI

Jako wieloletni partner dla miast i przemysłu, oferujemy synergiczne rozwiązania, które zwiększają ochronę zasobów naturalnych.

ROZWIJANIE KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI
NASZYCH PRACOWNIKÓW

Najcenniejszym kapitałem naszej firmy są pracownicy. To ich codzienna praca, kompetencjei zaangażowanie są kluczem do sukces.

BYCIE FIRMĄ UŻYTECZNĄ NIE TYLKO DOBRZE
PROSPERUJĄCĄ

Zarządzamy naszą organizacją w sposób zrównoważony inwestując w rozwiązania korzystne dla środowiska.

WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU MIAST I SPOŁECZNOŚCI

Rozwijamy współpracę na rzecz poprawy stanu środowiska i warunków życia w miastach. Jesteśmy partnerem dla samorządów, mieszkańców i lokalnych organizacji pozarządowych.