Referencje

Back to sectors

Usługi wodno-kanalizacyjne dla mieszkańców gminy Woźniki


Veolia jako operator systemu wodociągowego zarządza systemem wodno-kanalizacyjnym oraz prowadzi gospodarkę zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków na rzecz gminy.

 
Woźniki
Veolia realizuje długoterminową umowę, obejmującą kompleksową usługę zaopatrzenia w wodę wraz z obsługą systemu wodociągowego. Administruje także systemem ściekowym oraz prowadzi gospodarkę zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków. Veolia ściśle współpracuje z Gminą w zakresie inwestycji, kontroli włączeń do sieci kanalizacyjnej oraz realizuje działania z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży.
 

10,5 tys. ludności, w tym 2,5 tys. obsługiwanych odbiorców usług

150,5 km eksploatowanej sieci wodociągowej                  

4 obsługiwane ujęcia wody, w tym 3 stacje uzdatniania wody   


KORZYŚCI DLA KLIENTA:
  • poprawa jakości wody i  stała jej kontrola prowadzona przez akredytowane laboratorium                                                      
  • skrócenie przerw w dostawach wody   i zmniejszenie ilości awarii
  • zmniejszenie strat wody z 55,4% na 21,3 %
  • prowadzenie baz danych klientów i odczytów
  • zarządzanie systemem wodociągowym gminy
  • poprawa efektywności systemu poprzez ograniczenie strat wody        
  • profesjonalna obsługa klienta z wykorzystaniem e-bok

ROZWIĄZANIE:
W ramach realizacji kontraktu udało się zwiększyć wydajność systemu dystrybucji wody poprzez redukcję jej strat i prawidłowe sterowanie stacjami uzdatniania wody.
W celu zaadaptowania standardów stosowanych przez Veolię, położono szczególny nacisk na obsługę klienta, w tym na uproszczenie czynności administracyjnych.
Uruchomiony został także system « sms-info » oraz program e-bok, co ułatwiło kontakt z klientami. 

Kontakt: sprzedaz@veolia.com