smartVEO

Niska efektywność energetyczna budynków to jeden z największych problemów współczesnych miast. Blisko 80% obiektów mieszkalnych przyłączonych do ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej w Warszawie, jest średnio i wysoko energochłonna, co sprawia, że mieszkańcy ponoszą nadmierne koszty związane z ogrzaniem mieszkań i zapewnieniem ciepłej wody.

Wygodnie i funkcjonalnie = mobilnie

Rozwiązaniem, które pozwala na bieżąco kontrolować koszty zużycia energii, jest aplikacja mobilna Veolia. Dzięki niej zyskujesz natychmiastowy dostęp do informacji o zarządzanych przez Ciebie budynkach. Możesz sprawdzić zarówno sumaryczne zużycie ciepła, jak
i wskaźnik efektywności energetycznej budynków oraz ich klasę energetyczną. Co więcej, masz możliwość wygenerowania raportów tygodniowych dla każdego pojedynczego obiektu, co pozwala na dokładniejszą analizę danych.

Aplikacja mobilna Veolia jest zintegrowana z systemem Veolia BES (Building Energy Services). Pozwala on na obniżenie zużycia ciepła nawet do 15%  przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu cieplnego mieszkańcom budynku.

W ramach połączenia z systemem Veolia BES, aplikacja informuje nie tylko o temperaturze zewnętrznej i warunkach otoczenia, ale także o temperaturze wewnątrz obiektu. Dzięki temu zapewniony jest stały nadzór nad komfortem mieszkańców danego budynku. Uzyskujemy także dane na temat oszczędności energetycznej i finansowej uzyskanej dzięki zastosowaniu rozwiązań Veolia. Dzięki temu widzimy „czarno na białym”, jaką kwotę zaoszczędziliśmy. Istotnym elementem systemu jest także możliwość sprawdzenia wpływu temperatury otoczenia na bieżące zużycie ciepła.

Pozwól sobie na wygodę

Aby ułatwić dostęp do wszystkich istotnych informacji, aplikacja została wyposażona w atrakcyjny i przejrzysty interfejs. Dzięki temu mamy pewność, że bez jakichkolwiek problemów znajdziemy wszelkie interesujące nas dane.

Aplikacja jest dostępna od grudnia 2019 roku i zawiera funkcjonalności takie jak:

  • ranking efektywności energetycznej wraz z rekomendacjami,
  • kontrola zużycia na podstawie danych z inteligentnego opomiarowania.
  • zaawansowany moduł raportowania dla każdego budynku,
  • porady na temat możliwości oszczędzania ciepła oraz rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii.
  • faktury i saldo rozliczeń,
  • formularz kontaktowy i zamawianie usług,

Co ważne, platforma będzie podlegać stałemu rozwojowi m.in. planowane jest uruchomienie powiadomień o awariach.

Podsumowując -  aplikacja mobilna Veolia to zatem wygodne rozwiązanie, zapewniające łatwy dostęp do niezbędnych informacji na temat efektywności energetycznej budynków, a w połączeniu z systemem BES, stały nadzór na komfortem mieszkańców oraz oszczędności.

 smartveo.pl

Jednym ze sposobów realizacji celów określonych przepisami klimatyczno-środowiskowymi jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego z sektorem prywatnym, także z wykorzystaniem formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Czym są, jak funkcjonują i jakie korzyści przynoszą białe certyfikaty?
Jak je uzyskać i kto może nam w tym pomóc?
Komfort użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem przy wykorzystaniu możliwie najmniejszej ilości energii