Odpady

Oferta obejmuje:

 • usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańcow gminy oraz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych,
 • organizację zbiórki u źródła odpadów takich jak: makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz odpady zielone,
 • organizację zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych
 • organizację mobilnych i stacjonarnych punktów odbioru odpadów komunalnych,
 • likwidację dzikich wysypisk,
 • projektowanie i pielęgnację terenów zielonych,
 • prace porządkowe, mycie i sprzątanie wiat przystankowych,
 • utrzymanie czystości ulic, chodników, oraz parkingów zarówno w okresie letnim, jak i zimowym, zraszanie nawierzchni podczas upałów,
 • pomoc w organizacji i obsłudze imprez proekologicznych,
 • współpracę ze szkołami i przedszkolami w ramach prowadzonych akcji edukacyjnych.