O Nas

Nowa Veolia

Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Obecna na 5 kontynentach, tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodnej i odpadowej. Rozwiązania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Rozwijając trzy uzupełniające się działalności, Veolia zapewnia dostęp do zasobów, chroni je oraz odnawia.

Grupa Veolia tworzy, rozwija i wdraża innowacyjne  rozwiązania, mające na celu zwiększenie dostępności do zasobów naturalnych, ich ochronę oraz odnowę, zwiększając tym samym ich skuteczność środowiskową, ekonomiczną i społeczną.
W ten sposób Veolia przyczynia się do odnawiania zasobów świata.
 

24.39 mld € obrotu

3 sektory działalności: 

Energia, Woda, Odpady

163 226 pracowników na całym świecie

 
EnergiaEnergia

44 mln MWh wytworzonej energii

2 086 obsługiwanych obiektów przemysłowych

551 obsługiwanych sieci ciepłowniczych i chłodniczych


 

WodaWoda

100 mln osób zaopatrywanych  w wodę pitną

2 928 zarządzanych oczyszczalni ścieków

4 052 zarządzanych ujęć wody 

61 mln osób objetych usługą odprowadzania ścieków

OdpadyOdpady

45 mln ton zagospodarowanych odpadów

764 477 klientów przemysłowych

591 zarządzanych instalacji przetwarzania odpadów

40 mln osób, którym zapewniony jest odbiór odpadów na zlecenie władz lokalnych