Nowa Veolia

Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Obecna na 5 kontynentach, tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodnej i odpadowej. Rozwiązania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Rozwijając trzy uzupełniające się działalności, Veolia zapewnia dostęp do zasobów, chroni je oraz odnawia.


Grupa Veolia tworzy, rozwija i wdraża innowacyjne  rozwiązania, mające na celu zwiększenie dostępności do zasobów naturalnych, ich ochronę oraz odnowę, zwiększając tym samym ich skuteczność środowiskową, ekonomiczną i społeczną. W ten sposób Veolia przyczynia się do odnawiania zasobów świata.

 

25,125 mld € obrotu

3 sektory działalności: 

Energia, Woda, Odpady

168 800 pracowników na całym świecie

 
EnergiaEnergia

45 mln MWh wytworzonej energii

2 291 obsługiwanych obiektów przemysłowych

595 obsługiwanych sieci ciepłowniczych i chłodniczych
 

WodaWoda

96 mln osób zaopatrywanych  w wodę pitną

2 878 zarządzanych oczyszczalni ścieków

4 117 zarządzanych ujęć wody 

62 mln osób objetych usługą odprowadzania ścieków

 

OdpadyOdpady

47 mln ton zagospodarowanych odpadów

737 977 klientów przemysłowych

579 zarządzanych instalacji przetwarzania odpadów

40 mln osób, którym zapewniony jest odbiór odpadów na zlecenie władz lokalnych