Veolia Energy Contracting Poland

Energia, jakiej potrzebujesz
Veolia Energy Contracting Poland oferuje kompleksowe, przyjazne środowisku portfolio produktów i usług dla małych i średnich firm, dużych firm i producentów OZE oraz samorządów i instytucji publicznych.

Oferta dla małych i średnich firm, deweloperów i wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych

  • energia elektryczna
  • gaz
  • energia z OZE
  • usługi energetyczne

 

Oferta dla dużych przedsiębiorstw oraz przemysłu

Veolia Energy Contracting Poland oferuje kompleksowe, przyjazne środowisku portfolio usług i produktów, skierowane do klientów biznesowych i samorządów.

VEO Standard

Sprzedaż ze stałą  ceną w całym okresie trwania kontraktu. Gwarancja uniezależnienia się od wahań cen energii i gazu na rynku.

VEO Flex

Sprzedaż z ceną indeksowaną wobec notowań energii elektrycznej lub gazu na Towarowej Giełdzie Energii, z możliwością decydowania o wolumenach i momencie uruchamiania transz zakupowych. 

VEO Duo

Sprzedaż i jednoczesny odkup energii z Odnawialnych Źródeł Energii, bez konieczności stosowania mechanizmu prosumenta.

VEO Green

Odkup energii, wyprodukowanej u Klienta z Odnawialnych Źródeł Energii.

Kontakt z zespołem naszych doradców

Oferta dla producentów OZE

Oferta skierowana do producentów, wytwarzających energię z:

  • turbin wiatrowych
  • paneli fotowoltaicznych
  • biogazowni

Kontakt dla producentów OZE - Aleksander Siwiec, tel: 727 691 117

 

Oferta dla samorządów oraz instytucji publicznych

Od ponad 20 lat Veolia jest partnerem miast i samorządów w ramach dostaw energii, gazu oraz ciepła. Współpracujemy z urzędami miast, gminami, urzędami marszałkowskimi, wojewódzkimi, uczelniami, ministerstwami, spółkami komunalnymi.

Kontakt w sprawie zamówień publicznych - Magdalena Sztuba, tel: 724 444 789

 

Cennik 2021

PDF
Energia elektryczna (325.68 KB)
PDF
Gaz ziemny (335.13 KB)
PDF
Sprzedaż rezerwowa (233.28 KB)

Struktura paliw

PDF
Struktura paliw 2020 (93.47 KB)

Veolia Energy Contracting Poland

to spółka multienergetyczna powstała poprzez połączenie eksperckich kompetencji w Grupie Veolia w Polsce w ramach jednego centrum obrotu energią elektryczną, gazem, paliwami oraz produktami pochodnymi (np. uprawnieniami do emisji CO2, białymi i zielonymi certyfikatami).

123 miasta i miejscowości, w których jest obecna Veolia

4,9 mld PLN przychodu

ponad 4 TWh rocznego obrotu energią elektryczną