Veolia Energy Contracting Poland

Kompleksowa realizacja potrzeb energetycznych Twojego biznesu.

Veolia Energy Contracting Poland

Spółka multienergetyczna powstała poprzez połączenie eksperckich kompetencji w Grupie Veolia w Polsce w ramach jednego centrum obrotu energią elektryczną, gazem, paliwami oraz produktami pochodnymi (np. uprawnieniami do emisji CO2, białymi i zielonymi certyfikatami). Na potrzeby wewnętrzne Grupy, Veolia Energy Contracting Poland zajmuje się zakupami oraz logistyką paliw (węgiel i biomasa).

 

Veolia Energy Contracting Poland oferuje kompleksowe, przyjazne środowisku portfolio usług i produktów, skierowane do klientów biznesowych i samorządów, tj.:

  • sprzedaż energii elektrycznej i gazu dla klienta końcowego

  • zakup energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE

  • organizację i koordynację działania klastrów energii

  • usługi bilansowania, dopasowane do potrzeb odbiorcy w ramach rynku origination,

  • usługi w zakresie samowystarczalności energetycznej, niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii (OZE).

Cennik 2021

PDF
Energia elektryczna (264.36 KB)
PDF
Gaz ziemny (333.61 KB)
PDF
Sprzedaż rezerwowa (233.28 KB)

Struktura paliw

PDF
Struktura paliw 2020 (52.2 KB)

Kontakt z zespołem naszych Doradców