25 maj 2016

Veolia społecznie odpowiedzialna

Veolia znalazła się na 7 pozycji Listy Firm Społecznie Odpowiedzialnych 2016.

FOB

 
X Ranking Odpowiedzialnych Firm – dodatek do Dziennika Gazet...
PDF - 1.13 MB
Lista Firm Społecznie Odpowiedzialnych 2016 to ranking stworzony specjalnie dla stawiających pierwsze kroki w dziedzinie CSR-u (społecznej odpowiedzialności biznesu).
Ranking jest jedynym zestawieniem firm działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu.
Partnerem Rankingu Odpowiedzialnych Firm są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firma Better, za weryfikację odpowiada zaś firma Deloitte.