9 luty 2017

Veolia partnerem Forum Zmieniamy Polski Przemysł

6 lutego 2017 odbyło się Forum Zmieniamy Polski Przemysł, podczas którego przedsiębiorcy, menedżerowie i politycy dyskutowali o perspektywach polskiej gospodarki i stojących przed nią wyzwaniach.

Wśród gości Forum byli m.in. wicepremier Jarosław Gowin i wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, a Gérard Bourland, dyrektor generalny grupy Veolia w Polsce był prelegentem w panelach dyskusyjnych: „Polska gospodarka. Śmiałe plany i weryfikująca przyszłość” oraz „2030: horyzonty polskiej i światowej energetyki. Prognozy i dylematy”. 

​Zwieńczeniem Forum była Gala „Tego, który zmienia polski przemysł”. Wyróżnione zostały firmy i osoby, które w istotnym stopniu wpływają na pozytywne zmiany w polskim przemyśle i całej gospodarce. Jednym z laureatów została firma General Electric, której nagrodę wręczył Gérard Bourland. 
Organizatorem Forum jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.
Fot. www.wnp.pl
 • Forum Zmieniamy Polski Przemysł

  fot. Gérard Bourland podczas sesji "2030: horyzonty polskiej i światowej energetyki. Prognozy i dylematy”.

 • forum 1

  fot. Gérard Bourland, dyrektory generalny grupy Veolia w Polsce

 • forum 2

  fot. Gérard Bourland podczas sesji inauguracyjnej „Polska gospodarka. Śmiałe plany i weryfikująca przyszłość".

 • forum 3

  fot. Gérard Bourland wręcza nagrodę Pani Prezes Beacie Stelmach (General Electric)