20 marzec 2017

22 marzec - Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Święto to ma na celu uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Światowy Dzień Wody
PDF - 5.18 MB
Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku i obchodzone jest corocznie od 1993 roku.
Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. W roku 2017 hasłem przewodnim jest „woda  zużyta”.
 

 
Veolia-odbiór i oczyszczanie ścieków
Odbiór i oczyszczanie ścieków