Obiekty użytkowe

Efektywność energetyczna

Dla Klientów już współpracujących z nami w oparciu o umowę oferujemy również usługi z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej obiektów. 
 
Efektywność energetyczna

W ramach dodatkowych usług możemy:

kontakt
W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt mailowy na adres: sprzedaz@veolia.com

  • Zarekomendować działania mające na celu optymalizację zużycia energii
  • Przeprowadzić audyty energetyczne
  • Zainstalować urządzenia niezbędne do zdalnego monitoringu działania instalacji
  • Objąć nadzór nad procesem inwestycyjnym z zakresu poprawy efektywności energetycznej
  • Pozyskać dodatkowe przychody z działań poprawiających efektywność energetyczną tzw. białe certyfikaty w przypadku realizacji działań zgodnych z ustawą o efektywności energetycznej
Veolia otrzymała pierwszy w Polsce certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Energią, zgodnego z normą europejską ISO 50001:2011 (audyt BSI Polska).
Veolia wdraża rozwiązania dotyczące efektywnego korzystania z energii w obiektach swoich Klientów, gdzie zarządza instalacjami energetycznymi i technicznymi.


Korzyści dla klienta wynikające z wdrożenia systemu zarządzania energią:

  • zwiększenie wydajności
  • zmniejszenie kosztów mediów
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych
  • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną i wpływem na środowisko.