Modele współpracy w formule PPP

Veolia wspiera samorządy w opracowaniu strategii, kierowaniu środków finansowych na najefektywniejsze rozwiązania i wdrażanie usług  wspierających zarządzanie współczesnymi miastami w obszarach energii, wody i odpadów.

W celu uzyskania trwałych rozwiązań i długoterminowego efektu Veolia oferuje władzom publicznym odpowiedni model kontraktu, oparty na partnerstwie  i zrównoważonym podziale odpowiedzialności pomiędzy prywatnym zarządcą a władzami publicznymi.
 

Modele współpracy samorządu z Veolią:

 • Umowa operatorska – samorząd otrzymuje od Veolii czynsz dzierżawny „z góry”, nawet za kilka lat
 • „Zaprojektuj-wybuduj-sfinansuj-operuj” – Veolia finansuje inwestycje w infrastrukturę komunalną
 • Projekty hybrydowe - Veolia finansuje wkład własny gminy lub przedsiębiorstwa korzystającego ze środków Unii Europejskiej
W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Dopasowanie modelu współpracy najlepiej odpowiadającego lokalnym uwarunkowaniom i potrzebom samorządu:

 • podmiot publiczny: pozostaje właścicielem majątku
 • operator prywatny: ma obowiązek progresu oraz poprawy kondycji podmiotu dostarczającego usługi
   

Korzyści dla samorządów z wdrożenia rozwiązań Veolii to:

 • zmniejszenie kosztów i optymalizacja procesów
 • usprawnienie usług komunalnych
 • zmniejszenie poziomu zużycia zasobów naturalnych
 • odporność infrastruktury na zmiany klimatu i nagłe zdarzenia
Veolia zarządza sieciami ciepłowniczymi, produkuje i dostarcza ciepło mieszkańcom miast, instytucjom publicznym i i klientom przemysłowym.
Veolia oferuje kompleksowe rozwiązania związane z funkcjonowaniem systemów wodno-kanalizacyjnych, dostawami wody i odbiorem ścieków.
Veolia jest partnerem miast w projektach termicznego przekształcania odpadów komunalnych.